Mediatiedote: Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret jäämässä sote-uudistuksen jalkoihin: leikkauksia myös Legioonateatterin toimintaan

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret jäämässä sote-uudistuksen jalkoihin: leikkauksia myös Legioonateatterin toimintaan

Moneen nuorten työpajaan on alkuvuodesta kohdistunut aluehallintovirastojen toimesta sote-uudistuksella perusteltuja leikkauksia. Myös tamperelainen Legioonateatteri sai maaliskuussa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta kylmääviä uutisia: teatterin kuusitoistavuotista nuorten työpajatoimintaa ei enää tueta valtionavustuksella ollenkaan. Syynä tuen lopettamiseen nyt vuonna 2024 on kuntouttavan työtoiminnan siirtyminen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle 1.1.2023.

Valtakunnallisesti ja myös Pirkanmaalla suurin osa nuorista on osallistunut nuorten työpajoille nimenomaan kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen sopimusten kautta. Työpajoilla opetellaan elämänhallintataitoja ja valmennetaan opiskelu- ja työelämään. Nyt ainakin Länsi- ja Sisä-Suomen avi linjasi, että vuonna 2024 nuorten työpajoilla ei voi enää olla kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella. Tämä tuli monelle työpajalle yllätyksenä, sillä vuonna 2023, jolloin järjestämisvastuu oli jo siirtynyt kunnilta sote-alueille, ei ongelmaa avustusten myöntämisessä ollut. Avit ovat myös tiedottaneet uudesta linjauksestaan heikosti.

Monet työpajat ovat rahoitusrakenteeltaan monikanavaisia ja tarvitsevat toiminnan pyörittämiseen sekä avin myöntämää opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta että kuntouttavan työtoiminnan asiakasmaksuja. Nuorisolaki 1285/2016 ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta  2.3.2001/189  ovat tavoitteiltaan samanluonteisia, sillä molemmat pyrkivät työ- ja opiskelukyvyn sekä elämänhallintataitojen kohentamiseen. Avin linjaus ei siis liity työpajojen toteuttaman valmennuksen sisältöön tai työotteeseen vaan on puhtaasti byrokraattinen. Linjaus vaarantaa tuhansien nuorten kuntoutus- ja valmennuspalveluiden saannin. Surkuhupaista on vielä se, että hallitusohjelma on linjannut kuntouttavan työtoiminnan kuuluvan kunnille. Vaikuttaa siltä, että nuorten palveluja heikennetään ja nuoria pallotellaan päättäjien epämääräisten linjausten ja vastuun siirtelyn takia.

Sote-uudistuksen lainsäädännön vaikutuksia on työpajakentällä pohdiskeltu pitkään. Asiasta ovat tehneet lausuntoja ja raportteja mm. Into ry (ent. Valtakunnallinen työpajayhdistys) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. OKM:n alkuvuodesta 2023 julkaisemassa selvityksessä todetaan, että muutosten äärellä on tärkeää turvata nuorten työpajojen monipuolinen tarjonta, sujuva ohjautuminen työpajoille eri kanavia pitkin, nuoren mahdollisuus saada työpaja-ajaltaan etuutta sekä järjestävän tahon mahdollisuus saada osallistumispäiviltä korvausta.

Nuorten työpajoille on koko niiden olemassaolon ajan ohjauduttu eri hallinnon alojen sopimusten ja toimenpiteiden kautta. Nuorisolaki ei määrittele oikeita tai vääriä väyliä nuoren osallistumiselle. Vuonna 2022 työpajoille osallistui Suomessa n.5000 nuorta kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen kautta. Se on ylivoimaisesti suurin osuus kaikista osallistujista! Miten näille nuorille käy nyt?

”Avin nuorisotoimen uusi linjaus on nuorisovihamielinen”, toteaa Legioonateatterin toiminnajohtaja Laura Järviluoma. ”Päätös rajata kuntouttavan työtoiminnan kautta osallistuminen pois nuorten työpajatoiminnan avustuksen piiristä ilman, että asiasta käydään työpajatoimijoiden kanssa avointa ja ratkaisuun pyrkivää dialogia, heikentää nuorten palveluja huomattavasti. Kentällä on puhuttu jo pitkään siitä, että mikäli kuntouttavan työtoiminnan kautta ei voi enää osallistua työpajoille, pitää valmiina olla mietitty korvaava sopimusmuoto, joka mahdollistaa nuorten osallistumisen, nuorten etuuden, järjestäjätahon korvauksen ja avustuksen saamisen. Näin ovat myös Into ry ja OKM lausuneet.  Nyt linjauksessa keskityttiin vain ja ainoastaan leikkaamaan ei ratkaisemaan!” Järviluoma jatkaa.

Legioonateatteri on vuodesta 2008 asti toteuttanut vaikuttavaa nuorten työpajatyötä. Vuodesta 2017 alkaen pajalle alettiin osallistua työkokeilun lisäksi kuntouttavan työtoiminnan kautta ja vuodesta 2021 pelkästään kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen kautta. Vuodesta 2018 työpajallamme on suoritettu laajoja opistotason tutkinnon osia näyttötutkinnoilla ja tehty ammattikorkeakouluyhteistyötä. Siten kymmenet nuoret ovat suorittaneet opintoja, ja lähes kaikille sadoille tänä aikana mukana olleille on löytynyt omannäköistä, hyvää elämää tukeva jatkopolku. Tämän lisäksi Legioonateatteri jo 30 vuotta tehnyt yhteiskunnallisesti kantaaottavaa teatteria nuorten aiheista. Onko todella kannattavaa lopettaa Legioonateatterin kaltaisen uniikin ja vaikuttavan toiminnan tukeminen?

Vaikkei ihmisarvoa mitata rahassa, niin valtiontalouden tarkastusvirasto on laskenut, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa. Jos Legioonateatterin nuorten työpajan toiminta nyt loppuu Länsi- ja Sisä-Suomen avin muutamankymmenentuhannen saamatta jääneen avustuseuron takia, niin kenelle voimme lähettää sen 50milj. euron vuosittaisen laskun, jollaisen aukon työpajallamme tehdyn sosiaalisen nuorisotyön tekemättä jättäminen Suomelle kustantaa?

 

Haastattelupyynnöt:

Laura Järviluoma, Legioonateatteri ry:n toiminnanjohtaja

p.0456512114, s.posti: laura.jarviluoma@legioonateatteri.fi

 

Legioonateatteri lyhyesti:

  • Tamperelainen sosiaalinen teatteri, nuorten työpaja ja harrastajateatteri.
  • Perustettu vuonna 1993, rekisteröity yhdistykseksi vuonna 1994. Juhlii tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuottaan.
  • Toiminnan perusajatuksena on alusta asti ollut ehkäistä nuorten syrjäytymistä teatteritoiminnan avulla.
  • Toimii esittävän taiteen, nuorisotyön, sosiaalityön ja työllisyyspalveluiden välimaastossa.

(Artikkelikuva: Laura Järviluoma)