Sellaisena kuin olen -hanke

SELLAISENA KUIN OLEN: Taiteen keinot kehitysvammaisten itsemääräämisen tukena

 

Laki turvaa erityistä tukea tarvitsevien itsemääräämisoikeuden, mutta uskallus olla miellyttämättä muita on kehitysvammaiselle monesti vaikeata. Legioonateatteri ry:n ja Etevan yhteishanke ottaa taiteen keinot avuksi oman tahdon löytymisessä ja uskalluksen vahvistamisessa sen ilmaisemiseen. Maaliskuusta 2022 toukokuuhun 2023 kestävässä hankkeessa taide tarjoaa mahdollisuuden kokea elämyksiä, ymmärtää omia vahvuuksia ja ilmaista itseään muutenkin kuin sanoilla. Oma tekemisen ilo näyttää suuntaa sekä henkilölle itselleen että hänen tukemisestaan vastaaville.

Eteva kuntayhtymä tarjoaa erilaisia vammaispalveluja Karkkilassa ja Uudellamaalla. Hanke toteutuu KOT-säätiön avustuksen ja Suomen Kulttuurirahaston #skr2022 Taidetta kaikille -rahoituksen turvin.

 

Itsemäärääminen kysyy uskallusta

Itsemäärääminen merkitsee oikeutta elää omannäköistään elämää, tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja. Hankkeessa itsemääräämistä tarkastellaan uskalluksena olla oman elämänsä päähenkilö. Taitelijat tutkivat ja kokeilevat yhdessä Etevan asiakkaiden ja ohjaajien kanssa, mistä uskallus olla oma itsensä aistien, intuition, tunteiden, keskinäisen kommunikaation ja kohtaamisten tasolla syntyy ja miten uskallusta voi tukea. Yksilötason lisäksi itsemäärääminen toteutuu osallisuuden kokemisen kautta. Jokaisella on oikeus kuulua yhteisöön ja antaa panoksensa yhteiskuntaan.

Taiteilijoina hankkeessa työskentelevät tanssija, koreografi ja esiintyjä (TanssitM) Päivi Järvinen, kuvataiteilija ja taideterapeutti (TaM) Anne Siirtola ja muusikko, musiikkipedagogi (AMK) Eero Savela. Tuotannosta vastaa kulttuurituottaja ja Legioonateatterin hallituksen jäsen (AMK, YT) Anne Koski.

Vasemmalta oikealle Anne Koski, Päivi Järvinen, Eero Savela ja Anne Siirtola. Kuva: H.Gröhn

Taitelijat vetävät monitaiteisia taidetyöpajoja asiakkaille ja ohjaajille Karkkilan toimintakeskuksessa Högforsin ruukilla osana päivätoimintaa tiistaisin ja keskiviikkoisin. Taidetoimintaa tehdään asiakaslähtöisesti ja tutkivalla otteella. Kun asiakkaiden uskallus kasvaa ja itsemäärääminen vahvistuu, voi syntyä täysin uusia tekemisen ja taiteen muotoja. Itsemääräämisen vahvistuminen auttaa voittamaan hyvinvointia estäviä pelkoja.

 

Esiintymisiä ja vierailuja Karkkilassa

Myös esiintyminen palvelee uskalluksen kehittymistä. Asiakkaiden kokemuksista ja ajatuksista syntyy hankkeen edetessä esityksiä, näyttelyitä ja manifesteja, joita tuodaan myös kaupunkilaisten nähtäväksi Karkkilassa. Jo kevään 2022 aikana alkavat erilaiset vierailut ja tapahtumat tukevat erityistä tukea tarvitsevien tulemista aktiivisiksi toimijoiksi lähiyhteisöissään.

Hanke etsii parhaillaan mahdollisia esiintymispaikkoja ja yhteistyökumppaneita Karkkilassa. Tervetuloa tekemään yhteistyötä kanssamme!

 

Taiteellisen työn vastaava: tanssija, koreografi, näyttämöohjaaja Päivi Järvinen kulttuuri@me.com, 050 364996

Yhteyshenkilö Etevassa: palvelupäällikkö Marjo Heimberg, marjo.heimberg@eteva.fi, 040 3048327

Tuotanto, viestintä & yhteistyökumppanuudet: kulttuurituottaja Anne Koski, 040 5152248, keinonaks@gmail.com