Hankkeet

LUONTOJEMME NELJÄ VUODENAIKAA (2019)

Luontojemme neljä vuodenaikaa” on  Legioonateatterin toteuttama kotoutumisen edistämiseen suunnattu pilottihanke. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Hanke integroi maahanmuuttaja- ja suomalaisnuoria oppimaan itsestään, toisistaan ja ympäröivästä luonnosta. Päätavoite on tukea ihmisten toimintakykyä, aktiivista kansalaisuutta ja hyviä etnisiä suhteita.

Kuva: Virpi Koskela

Hankkeeseen haetaan maksimissaan 20 nuorta aikuista (n. 20 – 30 -vuotiaita) eri yhteisöistä, organisaatioista ja oppilaitoksista. Heistä puolet on maahanmuuttaja- ja puolet suomalaistaustaisia nuoria, tasaisesti naisia ja miehiä. Tarvittaessa heitä myös haastatellaan.

Hanke toteutetaan neljään eri vuodenaikaan pidettynä leirinä Pirkanmaalla tai sen lähiympäristössä vuoden 2019 aikana.  Viisi päivää kerrallaan (ma-pe) kestävillä leireillä työskennellään yhdessä oman itsen (’oman luonnon’), toisten ihmisten (’toisen luonnon’) ja ympäröivän luonnon kanssa. Yhteistyö tapahtuu toiminnallisten työpajojen (esim. taidetyöpajat: musiikki, teatteri, ympäristötaide; dialogityöpajat: ohjatut keskustelut eri teemoista) avulla.

kuva: Virpi Koskela

Hankkeeseen osallistuminen edellyttää sitoutumista kaikille neljälle leirille. Hanke huipentuu vuoden 2019 lopulla yhteiseen esitykseen sekä seminaariin, jossa esitellään matkan varrella syntyneitä ideoita, oppeja ja oivalluksia.

ALUSTAVAT LEIRIAIKATAULUT

1. Kevätleiri 8.4. – 12.4.2019
2. Kesäleiri ma-pe 10.6. – 14.6.2019
3. Syysleiri ma-pe 2.9. – 6.9.2019
4. Talvileiri ma-pe 25.11. – 29.11.2019

 

Legioonateatterin 25 vuoden kokemus on opettanut, että mielekäs toiminta, inspiroiva ympäristö ja suvaitseva yhteisöllisyys lisäävät ihmisten itsetuntemusta, osallisuutta, kulttuurista ja sosiaalista ymmärrystä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.  Luontojemme neljä vuodenaikaa hyödyntää tätä kokemusta ja innostaa ihmisiä yhteistyöhön luontoyhteyden avulla. Samalla heitä kannustetaan dialogiin oman itsensä, erilaisten ihmisten ja paikallisten ympäristöjen kanssa. Näin lisääntyy solidaarisuus, myötätunto ja osallisuus – sekä ymmärrys ekologisesta ajattelusta ja kaiken elollisen välisestä yhteydestä. Ihminen ei ole luonnosta irrallinen olento. Kotoutuaksemme ja kotiutuaksemme tarvitsemme luonnollista yhteyttä itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöihimme.

Ota pian yhteyttä, jos kiinnostuit!

Virpin puhelinnumero on 040 186 0779 ja sähköposti: [email protected]

(artikkelikuva: Janne Körkkö)