Hankkeet / Projects

LEGIOONATEATTERIN JA TEATTERI TELAKAN YHTEISTYÖHANKE (2021)

Ulkotreenit Pyynikillä keväällä 2021. Kuva: Antti Haikkala

Tammikuussa 2021 starttasi Teatteri Telakan ja Legioonateatterin yhteistyöhanke, jonka puitteissa toteutetaan teattereiden yhteinen produktio – ryhmälähtöisesti tehty kantaesitys.

Yhteistyö on molemmille teattereille varsinainen win-win -tilaisuus. Hanke mahdollistaa ohjattua harrastajateatteritoimintaa Legioonan nälkäiselle ja moninaiselle harrastajajoukolle. Telakalle taas järjestyy sen monivuotinen haave tehdä iso näyttämöteos, jossa on mukana enemmän kuin 2-4 näyttelijää.

Telakan kautta hankkeessa toteutuvat alan ammattilaisten vetämät päivän tai kahden mittaiset kirjoitus-, musiikki-, näyttelijäntyö-, puheilmaisu- , tanssi- ja videotyöpajat. Legioona puolestaan tarjoaa hankkeelle suurehkon harjoittelu- ja esiintymistilansa. Viikoittainen ryhmänveto on myös jaettu niin, että isoa parikymmenhenkistä porukkaa luotsaavat puoliksi Legioonateatterin perustaja Virpi Koskela sekä Telakan näyttelijä Petri Mäkipää. Ehkäpä heidät ja muutama muu teatterialan ammattilainen nähdään myös harrastajajoukon kanssa yhdessä lavalla.

Teatteri Telakka

Teatteri Telakka (synt.1996) on alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti näkyvä sekä palkittu ammattiteatteri Tampereelta. Teatteri Telakka on kollektiivisesti johdettu, eri taiteen alojen tekijöistä koostuva ryhmämuotoinen teatteri, joka etsii alati uusia toimintamalleja, näyttämökieliä, taiteen tekemisen tapoja ja yhteistyön muotoja.

Legioonateatteri

Legioonateatteri (synt.1993) on sosiaalinen teatteri. Näytelmät ovat kantaaottavia ja niiden pyrkimyksenä on tuoda osallistujien ääni kuuluviin – osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja aktiivisempaa kansalaisuutta. Legioonateatterin toiminta pitää sisällään nuorten työpajatoimintaa sekä harrastusryhmätoimintaa.

Työryhmä:

Näyttelijät: Legioonalaisia vuosien varrelta

Ryhmänohjaajat ja teatteriohjaajat: Virpi Koskela, Petri Mäkipää ja Antti Haikkala

Tanssityöpaja: Marjo Hämäläinen

Kirjoittamistyöpaja: Laura Valkama

Musiikkityöpaja Pekko Käppi, Nuutti Vapaavuori, Tommi Laine ja Jani Auvinen eli Pekko Käppi & KHHL-yhtye

Näyttelijätyöpaja: Antti Mankonen ja Kaisa Sarkkinen

Puhetyöpaja: Marja Skaffari

Koordinaattori: Antti Haikkala

Tuottaja, Teatteri Telakka: Maarja Kaasik

Tuottaja, Legioonateatteri: Laura Järviluoma

 

Hanke on saanut tukea Jenny & Antti Wihurin rahastolta. Kiitos tuesta!

 

—————————————————————————————-

LUONTOJEMME NELJÄ VUODENAIKAA (2019) -hanke on päättynyt. Kiitos kaikille osallistujille ja yhteistyökumppaneille!

(Information in English below)

Luontojemme neljä vuodenaikaa” on  Legioonateatterin toteuttama kotoutumisen edistämiseen suunnattu pilottihanke. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Hanke integroi maahanmuuttaja- ja suomalaisnuoria oppimaan itsestään, toisistaan ja ympäröivästä luonnosta. Päätavoite on tukea ihmisten toimintakykyä, aktiivista kansalaisuutta ja hyviä etnisiä suhteita.

Kuva: Virpi Koskela

Hankkeeseen haetaan maksimissaan 20 nuorta aikuista (n. 20 – 30 -vuotiaita) eri yhteisöistä, organisaatioista ja oppilaitoksista. Heistä puolet on maahanmuuttaja- ja puolet suomalaistaustaisia nuoria, tasaisesti naisia ja miehiä. Tarvittaessa heitä myös haastatellaan.

Hanke toteutetaan neljään eri vuodenaikaan pidettynä leirinä Pirkanmaalla tai sen lähiympäristössä vuoden 2019 aikana.  Viisi päivää kerrallaan (ma-pe) kestävillä leireillä työskennellään yhdessä oman itsen (’oman luonnon’), toisten ihmisten (’toisen luonnon’) ja ympäröivän luonnon kanssa. Yhteistyö tapahtuu toiminnallisten työpajojen (esim. taidetyöpajat: musiikki, teatteri, ympäristötaide; dialogityöpajat: ohjatut keskustelut eri teemoista) avulla.

kuva: Virpi Koskela

Hankkeeseen osallistuminen edellyttää sitoutumista kaikille neljälle leirille. Hanke huipentuu vuoden 2019 lopulla yhteiseen esitykseen sekä seminaariin, jossa esitellään matkan varrella syntyneitä ideoita, oppeja ja oivalluksia.

ALUSTAVAT LEIRIAIKATAULUT

1. Kevätleiri 8.4. – 12.4.2019
2. Kesäleiri ma-pe 10.6. – 14.6.2019
3. Syysleiri ma-pe 2.9. – 6.9.2019
4. Talvileiri ma-pe 25.11. – 29.11.2019

 

Legioonateatterin 25 vuoden kokemus on opettanut, että mielekäs toiminta, inspiroiva ympäristö ja suvaitseva yhteisöllisyys lisäävät ihmisten itsetuntemusta, osallisuutta, kulttuurista ja sosiaalista ymmärrystä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.  Luontojemme neljä vuodenaikaa hyödyntää tätä kokemusta ja innostaa ihmisiä yhteistyöhön luontoyhteyden avulla. Samalla heitä kannustetaan dialogiin oman itsensä, erilaisten ihmisten ja paikallisten ympäristöjen kanssa. Näin lisääntyy solidaarisuus, myötätunto ja osallisuus – sekä ymmärrys ekologisesta ajattelusta ja kaiken elollisen välisestä yhteydestä. Ihminen ei ole luonnosta irrallinen olento. Kotoutuaksemme ja kotiutuaksemme tarvitsemme luonnollista yhteyttä itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöihimme.

Ota pian yhteyttä, jos kiinnostuit!

Virpin puhelinnumero on  040 186 0779 ja sähköposti: info@lasnaolotila.com

(artikkelikuva: Janne Körkkö)

 

päivitys: HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 18.12.2019 klo 12:00 Legioonateatterilla, tervetuloa!

TAPAHTUMA: Luontojemme neljä vuodenaikaa -hankkeen loppuseminaari 18.12.2019 klo 12:00

 

Project: “Four Seasons of Our Natures” (2019)

Four Seasons of Our Natures” is a pilot social integration project, which is organized by the Legion Theatre (Legioonateatteri) and funded by the National Board of Education. The main aim of the project is to integrate people, who have immigrant or local -background, to learn about oneself, each other and environment (nature). That kind of co-operation will support performance, active citizenship and good ethnic relationships.

The maximum of participants is 20 (young) adults, who come from different communities, schools or organizations. Half of the participators are Finnish and other half come from different countries and cultures – both female and male.

The project will mainly carry out through four five-days long camps in the region of Tavastia (Häme) and Pirkanmaa, near Tampere – during this year 2019.  In the camps, which will happen on weekdays from Monday to Friday, we will work with oneself (own ‘nature’), with other people (other’s ‘nature’), and with environments (surrounding nature). The whole process will take place with the help of functional workshops of art, drama, music, dance, and dialogue.

Involvement to the project will demand that you are ready to participate with all four camps. The project will culminate in the end of the year 2019 – as a show/performance and a seminar, where will be shown and shared all the learned things, insights and ideas from the camps and workshops.

It is recommendable that you are able to communicate in Finnish or, if your Finnish is still quite uncertain, in English. We do not have any translators in the camps and workshops.

 

The timetables of the camps 2019 (All camps are free and include food and accomodation)

 

  1. Spring camp 8.4. – 12.4.
  2. Summer camp 10.6. – 14.6.
  3. Autumn camp 2.9. – 6.9.
  4. Winter camp 25.11. – 29.11.

 

 

The Legion Theatre’s 25 years -experience has taught that meaningful action, inspiring environment/nature, and permissive communality will increase people’s self-knowledge, involvement, holistic welfare, and cultural, social, and environmental understanding.

 

The Four Seasons of Our Natures” benefit the experience of the Legion Theatre and inspire participators to co-operate with the help of nature-connectedness.

 

People are also encouraged to have real, authentic dialogue with oneself, with other people and with surroundings (local and background environments). This is the way how solidarity, empathy, and participation will increase. Same time will be also increased the common understanding about ecological thinking and the connectedness of every living being.  We, human beings, are not separated with nature(s). We just have to remember our natural connection(s) again.

 

 If you are interested, be quick and contact!

 

Virpi: 040 186 0779 and email: info@lasnaolotila.com

Brochure PDF: Project