Legioonateatterin työpaja

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS LEGIOONATEATTERIN  TYÖPAJALLA

Legioonateatterin nuorten työpajlle pääsee mukaan Pirkanmaan hyvinvointialueen osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan palveluiden kautta (entinen B-palvelu), jolloin osallistuja on työtön työnhakija ja oikeutettu ko.palveluun. Mukaan voi päästä myös Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kautta, jolloin osallistuja saattaa saada esim.kuntoutustukea. Muistakin Pirkanmaan kunnista kuin Tampereelta voi kysyä paikkoja, kts.yhteydenotto sivun alalaidassa.

Seuraava nuorten työpaja alkaa 15.8.2024. Yksi paja kestää n.6kk ja mukana voi pääsääntöisesti olla kahden pajajakson verran eli 12kk. Pajalla ollaan neljänä arkipäivänä viikossa, 4-6t/pvä. Ryhmään valikoidutaan haastattelujen pohjalta. Ryhmään valitaan vähintään puolet 18–29-vuotiaita hakijoita ja enintään puolet n.29–35-vuotiaita.

Legioonateatteri on sosiaalinen teatteri.  Työpajalla kulkee ryhmälähtöisen teatteriprosessin rinnalla osallistujan tarpeen mukaan räätälöity intensiivinen yksilöohjaus. Jokaiselle pajalaiselle laaditaan omat henkilökohtaiset tavoitteensa, joiden saavuttamiseksi työskennellään yhdessä. Yksilöohjaaja tukee asiakasta elämän eri osa-alueilla. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan myös pajan jälkeinen jatkopolku.

Legioonateatterin nuorten työpajalla opitaan teatterin tekemisen perusteita sekä harjoitellaan arjenhallinta- ja työelämätaitoja. Pajalla toimitaan ryhmässä ja tehdään ryhmälähtöisesti, teatteriohjaajan johdolla, yhteiskunnallisesti kantaa ottava esitys . Teatterin tekeminen sekä yksilöohjaus pyrkivät yhdessä tukemaan yksilön henkilökohtaista kasvua ja itsetuntemusta, ja sitä kautta parantamaan työ- ja opiskelukykyä.  Osaamista ja osaamisen kehittämisen tarpeita tunnistetaan yksilö- ja ryhmäprosessin aikana. Jokainen osallistuja sitoutuu myös noudattamaan Legioonateatterin päihdeohjelmaa.

Työpajalla on mahdollista suorittaa ohjaus- ja kasvatusalan tutkinnon osia sekä AMK-tason kurssi (Luovat menetelmät asiakastyössä (4OP).

Aikaisempaa kokemusta teatterin tekemisestä ei tarvita, kiinnostus toimintaan riittää!

Yhteydenotto ja aloitus:

Ota yhteyttä Legioonateatteriin yksilötyön koordinaattoriin p.050 3044 062 / Satu Tuomi tai Pirkanmaan hyvinvointialueen aikuissosiaalityön omatyöntekijääsi (jos sinulla sellainen on). Ammattilaiset, voitte olla yhteydessä Legioonateatterin yksilötyön koordinaattoriin ja tehdä sitten palvelupyynnön Pirhan OSKU-tiimille.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Tunnelmia Seuraa johtajaa! (2018) -näytelmän ensimmäisen läpimenon jälkeen

Legioonateatterin työpajan omavalvontasuunnitelma.pdf