Hiljainen kapina 2023-2024

Legioonateatterissa toimi syksystä 2023 kevääseen 2024 nuorten aikuisten Y&Z-ryhmä

Ryhmä oli osa Legioonateatterin ja Työväenmuseo Werstaan Hiljainen kapina -yhteishanketta, joka yhdisti Legioonateatterin kokemuksen nuorten aikuisten kanssa Työväenmuseo Werstaan kokemukseen yhteisöllisistä hankkeista eri kansalaisryhmien kanssa. Tavoitteena oli kanssakehittää nuorten kanssa museota uudella tavalla nuorten kohtaamis- ja vaikuttamispaikaksi.

Moni nuori aikuinen jättäytyy tietoisesti syrjään valtavirrasta. Y&Z-ryhmän nuoret aikuiset pohtivat omia elämänvalintojaan: Sisältyykö niihin jonkinlaista kapinaa, kokemus toisinajattelijana olemisesta? Millaista kapinointi on ollut eri aikoina, mitä se voisi olla nykypäivänä? Miten kapinoinnin voisi suunnata vähemmän itseä haavoittavasti esimerkiksi aktivismiksi?

Y&Z-ryhmä valmisti nuorten aikuisten kiinnostuksen kohteita, ajatuksia ja kokemuksia kuvastavia lyhyitä kohtauksia, monologeja, tarinoita, esityksiä, videoita, runoja, lauluja yms. kipinöimään keskustelua ja osallisuutta Työväenmuseo Werstaan nuorille suunnatuissa yleisötapahtumissa.

Y&Z-ryhmä kokoontui Legioonateatterin tiloissa kerran viikossa keskiviikkoisin klo 16-20.

Y&Z-ryhmä, tanssija Wilma Seppälä ja ryhmän vetäjä Virpi Koskela Metsän väki yleisötapahtuman jälkeen Werstaalla. Kuva: A. Koski

Loppukeväästä 2024 Y&Z-ryhmä työsti nuorten omia ilmastonmuutokseen, luontokatoon, kuluttamiseen ja toisaalta yksinkertaiseen merkitykselliseen elämään liittyviä tunteita ja kokemuksia.  Työskentelyssä valmistui yhteistyössä Työväenmuseo Werstaan kanssa 8.5 klo 18-20 Metsän väki: Ei optimisti, ei pessimisti, vaan aktivisti -yleisötapahtuma. Tanssija Wilma Seppälällä vahvistettu Y&Z-ryhmä johdatteli ja osallisti yleisöä tapahtumassa ilmasto- ja ympäristöahdistuksen kokemuksista, luontoyhteydestä sekä siitä, miltä tuntuu olla aktivisti.  Kokemuksistaan ja tunteistaan puhui myös kaksi eri tavoin vaikuttamaan pyrkivää nuorta, tamperelainen kunnallispoliitikko ja kaupunginhallituksen jäsen Mitja Tapio sekä Elokapinassa toimiva Jana Zakharchenko.

Y&Z-ryhmän lavarunoutta harjoituksissa Legioonateatterilla. Kuva: A.Koski

Alkukeväästä 2024 Y&Z-ryhmä pohti sukupuolen moninaisuutta eri tavoin kvääristä eli kaarevasta näkökulmasta. Ryhmä toteutti keskiviikkona 28.2.2024 Työväenmuseo Werstaalle leikkivän ja ennakkoluulottoman kansanvalistusillan sukupuolivapaudesta: Smash the Cistem. Illan sisällöt tulivat ryhmän nuorilta, he johdattelevat illan teemaan ja kuljettavat iltaa eteenpäin. Vieraiksi saapuivat transaktivisti ja rap-artisti Arion Raudes ja lavarunoilija ja ihmisoikeusaktivisti Piki Rantanen.

Ensimmäinen Kieltäydy työstä – kytkeydy elämään -tapahtuma toteutettiin 8.11.2023.  Y&Z-ryhmä loi tapahtumalle puitteet, joissa nuoret aikuiset kyseenalaistivat työkeskeisen elämän. Yleisölle luotiin tila, jossa elämän ei odotettu etenevän opintoputkesta työputkeen, työmarkkinoiden käytettävissä voi olla sopivasti, leikkiä työntekoa sekä saada vinkkejä kiinnostavista mahdollisuuksista palkkatyön ulkopuoliseen elämään.  Muina esiintyjinä yleisötapahtumassa olivat Werstaan näyttelyn Eurooppa kieltäytyy työstä koonneet taiteilijat. Lisää tietoa tapahtumista Werstaan sivuilta.

Y&Z-ryhmä syksyllä 2023. Kuva: H.Gröhn

Y&Z-ryhmää ohjasi teatteri-ilmaisun opettaja Virpi Koskela, info (at) lasnaolotila.com
Virpi on Legioonateatterin perustaja, yhteisökouluttaja ja taiteilija-kehittäjä, jonka intohimona on läsnäolon taidon, taiteen ja kokonaisvaltaisemman luontosuhteen elvyttäminen. ”Haluan töitteni kautta edistää laaja-alaisesti niin yksilöllisen kuin kollektiivisenkin tietoisuuden kasvua.

Hiljaisen kapinan tuottajana toimi tutkija, tuottaja Anne Koski, keinonaks (at) gmail.com
Anne oli kouluvuosina rauhanaktivisti ja opiskeluaikoina feministi- ja opiskelija-aktivisti, josta tuli politiikantutkija ja taiteen keinoin maailmaa parantava kulttuurituottaja. ”Kapinallisuus on minulle arvo sinänsä, elämän ja muutoksen ylläpitäjä.

1.8.2023-31.5.2024 käynnissä olevan hankkeen mahdollistavat #OperaatioPirkanmaa, Museovirasto ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiö.