Legioonateatteri ry

LEGIOONATEATTERI RY

– työttömyyttä, syrjäytymistä ja ”kokopäiväpassiivisuutta” vastustava teatteri

Legioonateatteri on tamperelainen vuonna 1993 alunperin nuorten musiikkiteatterikurssina perustettu harrastajateatteri. Vuonna 1994 teatteri rekisteröityi voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä. Teatterin toiminta on vuosien varrella muovautunut, kasvanut ja sopeutunut vastaamaan yhteiskunnan ja nuorten aikuisten tarpeisiin. Vuodesta 2008 alkaen Legioonateatterissa on toiminnut nuorten työpaja. Harrastajateatteritoiminta jatkuu työpajan rinnalla. Teatteri hallinnoi myös useita nuorisotyöhön, esittävään taiteeseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyviä hankkeita. Toiminnan perusajatus on  vuosien saatossa säilynyt. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä ja sosiaalista pahoinvointia teatteritoiminnan avulla. Legioonateatteri on sosiaalisen ja soveltavan teatterin pioneeri Suomessa.

Legioonateatterin 18-28-vuotiaille työttömille suunnattu nuorten ilmaisupainotteinen työpaja toimii arkipäivisin klo 9–15. Työpajalle hakeudutaan pääosin kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen kautta (lue lisää pajalle ohjautumisesta täältä) . Työpajalla jokaisen osallistujan kanssa luodaan yksilöohjauksessa henkilökohtaiset tavoitteet, suunnitelmat ja jatkosuunnitelmat työpajajaksolle ja sen jälkeiselle ajalle. Työpajalla toteutetaan ryhmälähtöisesti kaksi kokoillan näytelmää vuodessa, joiden esityskaudet ovat pääosin touko- ja joulu-tammikuussa.

Legioonateatteri on palkittu teatterina niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ensi-iltoja on teatterin perustamisesta lähtien ollut jo lähemmäs 90kpl, joista suurin osa kanta-esityksiä. Teatterin näytelmät ovat tulleet tunnetuiksi rohkeina, energisinä ja kantaa ottavina pyrkimyksenä on tuoda sorretun, unohdetun tai pienen ihmisen ääni kuuluviin ja osaksi yhteiskunnallista keskustelua….huumoria unohtamatta!

Legioonateatterin toiminta on päihteetöntä ja jokainen osallistuja sitoutuu noudattamaan teatterin päihdeohjelmaa.

Legioonateatterin arvot:

  • Aktiivinen osallisuus yhteiskunnassa
  • Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia — yhteisöllisyys, osallistujalähtöisyys
  • Rakkaus teatteriin – ilmaisullisten menetelmien eheyttävä voima
  • Päihteettömyys

Legioonateatteri ry on Valtakunnallisen Työpajayhdistys ry.:n, Suomen harrastajateatteriliiton, Tampereen harrastajateatterit ry:n sekä Työväen Näyttämöiden Liitto ry:n jäsen.