Legioonateatteri ry

LEGIOONATEATTERI RY

– työttömyyttä, syrjäytymistä ja ”kokopäiväpassiivisuutta” vastustava teatteri

Legioonateatteri ry on vuonna 1994 perustettu Tampereella toimiva kaikin puolin sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Teatterin toiminta on vuosien varrella muovautunut, kasvanut ja sopeutunut vastaamaan yhteiskunnan ja nuorten aikuisten tarpeisiin. Toiminnan perusajatus on kuitenkin vuosien saatossa säilynyt. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä ja sosiaalista pahoinvointia teatteritoiminnan avulla. Legioonateatteri on sosiaalisen ja soveltavan teatterin pioneeri Suomessa.

Legioonateatterissa toimii arkipäivisin 18-28-vuotiaille työttömille suunnattu nuorten ilmaisupainotteinen työpaja. Työpajalle hakeudutaan pääosin kuntouttavan työtoiminnan tai sosiaalisen kuntoutuksen kautta (lue lisää pajalle ohjautumisesta täältä) . Työpajalla jokaisen osallistujan kanssa luodaan yksilöohjauksessa henkilökohtaiset tavoitteet, suunnitelmat ja jatkosuunnitelmat työpajajaksolle ja sen jälkeiselle ajalle. Työpajalla toteutetaan ryhmälähtöisesti kaksi kokoillan näytelmää vuodessa, keväisin ja syksyisin.

Kaikessa Legioonateatterin toiminnassa pyritään vahvistamaan osallistujien vuorovaikutustaitoja, toimijuutta, itsetuntemusta ja elämänhallintataitoja erilaisten ilmaisullisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. Näytelmät ovat kantaaottavia ja niiden pyrkimyksenä on tuoda osallistujien ääni kuuluviin -osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja aktiivisempaa kansalaisuutta.

Legioonateatterin toiminta on päihteetöntä ja jokainen osallistuja sitoutuu noudattamaan teatterin päihdeohjelmaa.

Legioonateatterin arvot:

  • Aktiivinen osallisuus yhteiskunnassa
  • Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia — yhteisöllisyys, osallistujalähtöisyys
  • Rakkaus teatteriin – ilmaisullisten menetelmien eheyttävä voima
  • Päihteettömyys

Legioonateatteri ry on Valtakunnallisen Työpajayhdistys ry.:n, Suomen harrastajateatteriliiton, Tampereen harrastajateatterit ry:n sekä Työväen Näyttämöiden Liitto ry:n jäsen.