Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Rekisterinpitäjä

Nimi: Legioonateatteri ry
Osoite: Mäntyhaantie 5-7, 33800 Tampere
Muut yhteystiedot: www.legioonateatteri.fi/yhteystiedot

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Toiminnanjohtaja, Laura Järviluoma
Osoite: Legioonateatteri ry, Mäntyhaantie 5-7, 33800 Tampere
Muut yhteystiedot: laura.jarviluoma@legioonateatteri.fi , puh. 045 6512 114

Rekisterin nimi

Legioonateatteri ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat Legioonateatteri ry:n varsinaisiksi tai kunniajäseniksi hyväksymät henkilöt.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite jäsenmaksulomakkeiden ja jäsentiedotteiden lähettämistä varten

Vapaaehtoiset tiedot:

  • Puhelinnumero
  • Osoitetiedot

Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja:

  • Liittymisvuosi
  • Tiedot maksetuista jäsenmaksuista

Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenille on mahdollisuus itse päivittää tietonsa ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Suomen, Euroopan unionin tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään sähköiseen tietokantaan, joka on suojattu teknisin keinoin palomuureilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Manuaalisen aineiston (paperiasiakirjat) keräämistä pyritään välttämään. Jos sellaista kuitenkin kerätään esim. tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä, säilytetään asiakirjoja lukitussa tilassa ja niiden käyttöä valvotaan.

Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilötietorekisterilain 11§:ssä mainittuja arkaluontoisia tietoja.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan kirjallisesti esim. sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä. Korjauspyyntö osoitetaan kirjallisesti esim. sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle (yhteyshenkilö).