Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS ILMAISUPAINOTTEISELLA TYÖPAJALLA

Legioonateatterin nuorten ilmaisupainotteiselle työpajlle pääsee 8/2021 alkaen mukaan osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan palveluiden kautta (entinen B-palvelu), jolloin osallistuja on työtön työnhakija ja oikeutettu ko.palveluun. Mukaan voi päästä myös sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden kautta, jolloin osallistuja saattaa saada esim.kuntoutustukea. Työllisyys- ja kasvupalveluiden tilaama kuntouttava työtoiminta (entinen ktt:n 2-palvelu) loppuu teatterilla 27.6.2021.

Legioonateatteri on sosiaalinen teatteri.  Työpajalla kulkee ryhmälähtöisen teatteriprosessin rinnalla osallistujan tarpeen mukaan räätälöity intensiivinen yksilöohjaus. Jokaiselle pajalaiselle laaditaan omat henkilökohtaiset tavoitteensa, joiden saavuttamiseksi työskennellään yhdessä. Yksilöohjaaja tukee asiakasta elämän eri osa-alueilla. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan myös pajan jälkeinen jatkopolku.

Legioonateatterin työpajalla opitaan teatterin tekemisen perusteita sekä harjoitellaan arjenhallintataitoja. Pajan ryhmäprosessi vahvistaa osallistujan ryhmä- ja vuorovaikutustaitoja. Teatterin tekeminen sekä yksilöohjaus  pyrkivät yhdessä tukemaan yksilön henkilökohtaista kasvua ja itsetuntemusta, ja sitä kautta parantamaan työ- ja opiskelukykyä.  Osaamista ja osaamisen kehittämisen tarpeita tunnistetaan yksilö- ja ryhmäprosessin aikana. Jokainen osallistuja sitoutuu myös noudattamaan Legioonateatterin päihdeohjelmaa.

Työpajalla on mahdollista suorittaa ohjaus- ja kasvatusalan tutkinnon osia sekä AMK-tason kurssi (Luovat menetelmät asiakastyössä (4OP).

Aikaisempaa kokemusta teatterin tekemisestä ei tarvita, kiinnostus toimintaan riittää!

Yhteydenotto ja aloitus:

Ota yhteyttä omatyöntekijääsi (TE-palvelut tai aikuissosiaalityön OSKU-tiimi) tai ole yhteydessä Legioonateatteriin 050 3044 062 / Satu Tuomi.

Seuraava työpaja alkaa 12.8.2021. Pajalla ollaan neljä arkipäivää viikossa, 4-6t/pvä. Ryhmään valikoidutaan haastattelujen pohjalta. Ensisijaisesti huomioidaan alle 29-vuotiaat hakijat.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Tunnelmia Seuraa johtajaa! (2018) -näytelmän ensimmäisen läpimenon jälkeen