Kuntouttava työtoiminta

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA – ILMAISUPAINOTTEINEN TYÖPAJA

Legioonateatterin ilmaisupainotteisella työpajalla kaikki ovat tasa-arvoisia ryhmän jäseniä taustaan, sukupuoleen ja kieleen katsomatta. Toiminnan aikana tutustutaan itseen sekä pyritään pääsemään eroon turhista jännittämisistä ja peloista. Pajalla tehdään ilmaisullisia ja liikunnallisia harjoitteita, teatterin perusharjoitteita sekä valmistetaan täyspitkä näytelmä. Näytelmä valmistetaan ryhmälähtöisesti ja sitä esitetään vähintään kymmenen kertaa.

Ryhmätoiminnan rinnalla kulkevat vahvasti mukana sosiaalinen tuki ja yksilöohjaus. Jokaiselle pajalaiselle laaditaan omat henkilökohtaiset tavoitteet, joiden saavuttamiseksi työskennellään yhdessä. Yksilöohjaaja tukee asiakasta elämän eri osa-alueilla. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan pajan jälkeinen jatkopolku.

Yhteydenotto ja aloitus:

Ota yhteyttä TE-palveluiden oma-asioinnin kautta omatyöntekijääsi tai ole yhteydessä Legioonateatterin yksilötyön koordinaattori Satu Tuomeen 050 3044 062.

Seuraava työpaja alkaa 12.8.2019. Ryhmään valikoidutaan haastattelujen pohjalta. Ensisijaisesti huomioidaan alle 29-vuotiaat hakijat.